FESTYN PROFILAKTYCZNY „BIAŁA NIEDZIELA”

 

19 maja 2019, na Placu pod Skałkami w Starachowicach odbył się Festyn Profilaktyczny „Biała Niedziela”. Organizatorami Festynu Profilaktycznego byli: Prezydent Miasta Marek Materek, Starosta Starachowicki Piotr Babicki wraz z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Starachowickim Klubem Amazonek. 

Do współpracy zaproszono Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną wraz z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach. Obecne na festynie: Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Starachowice, sierż. sztab. Anna Kroner oraz sierż. sztab Emil Jaros z KPP mieli możliwość zapoznać zebranych z tematyką szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie oraz z negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi nieodpowiedzialnemu spożywaniu alkoholu. Zebrani dowiedzieli się na przykład o tym, w jaki sposób zmieniają się reakcje i zachowania nietrzeźwego kierowcy, jak długo alkohol może utrzymywać się w organizmie oraz jakie konsekwencje grożą jadącym „na podwójnym gazie”. Uczestnicy festynu zainteresowani byli również odpowiedzialnością ciążącą na nich w wypadku popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził przeprowadzony konkurs 

z alkogoglami. Uczestnicy odpowiadali również na pytania związane z profilaktyką alkoholową, następnie z trudem radzili sobie z zaproponowanymi przez prowadzących konkurencjami, gdyż alkogogle zniekształcają spostrzeganie, obniżają koncentrację, spowalniają czas reakcji, zniekształcają obraz, imitują podwójne widzenie, powodują niemożność oceny odległości i brak koordynacji mięśniowej. Zebranym przekazano informacje o trwającej i realizowanej przez służby Kampanii „NARKOTYKI 

I DOPALACZE ZABIJAJĄ” SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY. Celem jej jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy - tzw. nowych narkotyków, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych uzależnienia.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i był doskonałą okazją do podkreślenia istotnej roli profilaktyki. 

 

Zdjęcia pochodzą z profilu FB Pana Marka Materka