NA BAKIER Z JEDZENIEM CZYLI ZABURZENIA ODŻYWIANIA

21.05.2019 w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach  pracownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły i koordynatora Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” p. Iwony Gądek spotkał się z dziewczętami. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka przedstawiła zebranym dziewczętom wykład  multimedialny pod tytułem „Na bakier z jedzenie czyli zaburzenia odżywiania”.

Podkreśliła iż odżywianie jest ważną sferą w życiu człowieka. Różnorodne przeżywane przez nas stresy są częstym powodem utraty apetytu, podjadania lub nadmiernego apetytu. Różne choroby somatyczne również bywają związane z jego zaburzeniem.

 Omówiono następujące tematy:

- definicja zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie 

- zaburzenia odżywiania w tym – anoreksja - bulimia - otyłość 

Dokonano analizy powikłań medycznych w/w chorób, oraz korzyści zdrowotne płynące z regularnej aktywności fizycznej. Przestrzegano przed sięganiem po środki psychoaktywne, które mają negatywny wpływ na zdrowie młodzieży.

Na zakończenie odniesiono się do zasad racjonalnego odżywiania w oparciu o talerz zdrowia.  Dziewczęta obejrzały film edukacyjny „Anoreksja i bulimia”, który wzbudził wśród nich refleksje dotyczące tego groźnego zjawiska cywilizacyjnego. 

W trakcie spotkania podsumowano działania zrealizowane w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj Formę „ w roku szkolnym 2018/2019.