Kleszcze niebezpiecznie blisko

Dnia 07.06.2019 w siedzibie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Starachowicach odbyło się spotkanie dla członków służb BHP dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych.  Wykład zatytułowany „Kleszcze niebezpiecznie blisko-choroby odkleszczowe” przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach. Mówiono o zagrożeniach jakie niosą kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz jak się przed nimi chronić.

Podkreślono rolę właściwego ubioru przed wyjściem na spacer, do lasu, do parku oraz rolę skutecznych metod usuwania kleszczy. Zwrócono uwagę na możliwość uniknięcia kleszczowego zapalenia mózgu poprzez szczepienia ochronne. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną boreliozy w powiecie starachowickim na przestrzeni lat 2014-2018 w porównaniu z ilością zachorowań w kraju i w województwie, oraz informacje dotyczącą boreliozy jako choroby zawodowej stwierdzanej u pracowników nadleśnictwa. Zaprezentowano spoty edukacyjne, planszę „Kleszczowe Zapalenie Mózgu – Zapobiegaj!- Zaszczep się!” oraz przekazano materiały w formie broszur i  ulotek osobom uczestniczącym w spotkaniu. Spotkanie poprowadzono wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka medycyny Pracy, którzy przedstawili bardzo ciekawe wiadomości dotyczące bezpieczeństwa pracowników i programów profilaktycznych prowadzonych w zakładach pracy.