Wizyta uczniów na 100-lecie służb sanitarnych

Dnia 14 czerwca 2019 młodzież wraz z opiekunami z I Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach odwiedziła Powiatową Stacje Sanitarną gdzie miała możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy akredytowanego oddziału laboratoryjnego. Podczas spotkania zaprezentowano badania wykonywane w poszczególnych pracowniach. Uczniowie poznali metody badania wody w zakresie oznaczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, badania wykonywane na stanowiskach pracy oraz badania materiału zakaźnego. 

W drugiej części spotkania PPIS w Starachowicach w związku z przypadającymi obchodami 100-lecia służb sanitarnych przedstawiła młodzieży rys historyczny Inspekcji Sanitarnej uwzględniając działalność Stacji od jej powstania do chwili obecnej.  Spotkania takie organizowane są cyklicznie i mają na celu przybliżenie młodzieży istotną rolę służb sanitarnych.