ŻEGNAJ SZKOŁO

Dnia 19 czerwca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach Ewa Dróżdż oraz asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wzięły udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Szarych Szeregów w Starachowicach.

Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznej współpracy szkoły z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie promocji zdrowia. Placówka realizuje wszystkie działania proponowane przez Państwową Inspekcje Sanitarną z bardzo dużym zaangażowaniem w szczególny sposób propagując zdrowy styl życia wśród uczniów, nauczycieli i  rodziców. Wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Wszystkie działania związane z w/w tematyką realizowane są wspólnie z Powiatową stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. Bardzo miłym akcentem było wręczenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  i asystentowi ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej podziękowań za prowadzenie działań skierowanych na promowanie zdrowia i kształtowanie właściwych nawyków higieniczno zdrowotnych oraz zadeklarowanie obopólnej współpracy w nowym roku szkolnym 2019/2020.