ZDROWO ŻYJESZ - WYGRYWASZ

26 września 2019 w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, zasad prawidłowego odżywiania, zaburzeń odżywiania oraz roli aktywności fizycznej jako kluczowego elementu zdrowego stylu życia.  Asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka przedstawiła uczniom dwa wykłady multimedialne pod tytułem „Zdrowo żyjesz wygrywasz” oraz „Na bakier z jedzeniem czyli zaburzenia odżywiania”.

Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: definicja zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie, zaburzenia odżywiania w tym – anoreksja - bulimia - otyłość. Dokonano analizy powikłań w/w chorób, oraz korzyści zdrowotnych płynących z regularnej aktywności fizycznej. Zwrócono uwagę na fakt iż optymalny poziom aktywności stymuluje rozwój, zabezpiecza potrzeby ruchowe, wzmacnia wydolność serca, poprawia elastyczność mięśni i stawów, wzmacnia mięśnie i kości. Podkreślono iż odżywianie jest ważną sferą w życiu człowieka. Uczniów przestrzegano również przed sięganiem po papierosy, e-papierosy, alkohol czy środki psychoaktywne, które mają negatywny wpływ na zdrowie młodzieży. Na zakończenie odniesiono się do zasad racjonalnego odżywiania w oparciu o talerz zdrowia, oraz podkreślono rolę śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia.