IMPREZA PROFILAKTYCZNA - ŚWIĘTOKRZYSKA KOALICJA SENIORÓW

3 października 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Dróżdż oraz asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wzięły udział w imprezie profilaktycznej inaugurującej projekt „II Etap Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów-Przepisy na bezpieczeństwo”, którego autorem są Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki. Spotkanie odbyło się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, odbiorcami byli seniorzy z całego województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie uroczyście otworzył Wicestarosta Powiatu Starachowickiego Pan Dariusz Dąbrowski oraz organizatorzy podkreślając bardzo ważną rolę profilaktyki i ogromne zapotrzebowanie edukacyjne w prezentowanym zakresie dla seniorów. Podczas imprezy profilaktycznej przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozmawiali z seniorami na temat szeroko pojętej profilaktyki ze szczególnym naciskiem na profilaktykę grypy, rolę szczepień ochronnych, a także zatruć grzybami, objawów i pierwszej pomocy. Omawiano jak przygotować się do grzybobrania podkreślając konieczność zabezpieczenia się przed kleszczami bytującymi w lesie.