Wizyta uczniów na 100-lecie służb sanitarnych

W dniach 17 i 18 październik 2019 uczniowie ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Starachowicach oraz Szkoły Podstawowej w Wąchocku wraz z nauczycielami odwiedzili  Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną  gdzie mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy akredytowanego oddziału laboratoryjnego. Podczas spotkania zaprezentowano badania wykonywane w poszczególnych pracowniach. Uczniowie poznali metody badania wody w zakresie oznaczeń parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, badania wykonywane na stanowiskach pracy oraz badania materiału zakaźnego. 

W drugiej części spotkania PPIS w Starachowicach w związku z przypadającymi obchodami 100-lecia służb sanitarnych przedstawiła młodzieży rys historyczny Inspekcji Sanitarnej uwzględniając działalność Stacji od jej powstania do chwili obecnej. Do uczniów skierowano pogadankę nt. profilaktyki grypy roli szczepień ochronnych oraz zjawiska antybiotykoodporności. Podkreślono również iż Inspekcja podejmuje działania, których celem jest identyfikacja i szacowanie zagrożeń, nadzór oraz kontrole mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, a także wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia służące kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych. Spotkania takie organizowane są cyklicznie i mają na celu przybliżenie młodzieży istotnej roli służb sanitarnych.