XXVIII EDYCJA OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

Dnia 11 grudnia 2019 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach odbył się etap rejonowy  XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Starachowicach  i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach. Przybyłych uczestników powitała p. Ewa Dróżdż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach. Celem Olimpiady było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Olimpiada skierowana była do uczniów szkół podstawowych klasy 6 – 8 oraz szkół średnich. W etapie rejonowym udział wzięli uczniowie z 9 placówek szkolnych. W obecności członków komisji konkursowej w składzie p. Ewa Dróżdż dyrektor PSSE w Starachowicach, p. Agnieszka Pastuszka asystent ds. promocji zdrowia PSSE oraz p. Jolanta Korzeniowska  starszy instruktor ds. PCK  uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, na podstawie którego komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców :

W kategorii szkoła podstawowa przyznano 

I miejsce – Patryk Szkudlarski Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach 

II miejsce – Karolina Driańska – Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach 

III miejsce – Iga Jagiełło – Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach 

 

W kategorii szkoła średnia przyznano 

I miejsce – Magdalena Bińczak  – Zespół Szkół Zawodowych nr 1  w Starachowicach

II miejsce – Kinga Kaczmarczyk  – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Technikum w Starachowicach 

III miejsce – Anna Czarnecka - II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

 

Gratulujemy zwycięzcą! Laureaci I miejsc będą reprezentować miasto podczas etapu okręgowego w Kielcach.