SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?

Szkoleniem dla koordynatorów przedszkolnych zainaugurowano realizację nowego programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

• zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

• kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

• propagowanie zdrowego stylu życia,

• zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Po części szkoleniowej nauczycielom przekazano książeczki edukacyjne dla przedszkolaków, informacje dla rodziców w formie webinariów oraz zachęcono do aktywnego udziału 

w edycji pilotażowej.

Na terenie działania PSSE Starachowice program realizowany będzie w następujących przedszkolach:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach

Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach

 

więcej informacji nt programu 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/