ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI 2018 KIERUNEK ZDROWIE

17 maja 2018 w ramach obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2018  asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach Agnieszka Pastuszka oraz policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej st.sierż. Anna Kroner  z Komendy Powiatowej policji  spotkały się z seniorami z Klubu Seniora „Złota Majówka” przy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Tematem spotkania było przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych. 

Czytaj więcej...

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI 2018 - RAZEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM

Dnia 10 maja 2018 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji odbyła się konferencja dla uczniów ze szkół gimnazjalnych Nr 3 i Nr 4 pod hasłem „RAZEM PRZECIW UZALEŻENIENIOM”. Organizatorem konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach.

Czytaj więcej...

PRZEGLĄD FILMOW PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH ŚWIETOKRZYSKICH DNI PROFILAKTYKI 2018

 

W  ramach  obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki dnia 14 maja 2018 po raz kolejny  w „Kinie Kotłownia” na terenie Muzeum Przyrody i Techniki im J. Pazdura przy ul. Wielkopiecowej  1 w Starachowicach  odbył się przegląd filmów profilaktycznych. Organizatorami przeglądu byli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach przy współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki im Jana Pazdura w Starachowicach.  

Czytaj więcej...

RODZINA TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT

 

Dnia 9 czerwca 2017 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zainicjowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego p. Agata Gałka Bernacka, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Rodziny i Uzależnień p. Urszula Przygodzka, Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta Krępa, wicestarosta Powiatu Starachowickiego p. Marek Pawłowski, oraz zaproszeni goście. Inspekcję Sanitarną reprezentowała p. Ewa Dróżdż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach Wśród obecnych można było zobaczyć przedstawicieli Kuratorskiej Służby Sądowej, Komendy Powiatowe Policji, gminnych ośrodków pomocy społecznej, ale też szkół.

Czytaj więcej...