BEZPIECZNY I ZDROWY SENIOR

W tym tygodniu w ramach XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki  asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Starachowicach Agnieszka Pastuszka oraz policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej sierżant Agnieszka Staryczenkow i st. Aspirant Rafał Krężel z Komendy Powiatowej policji  spotkali się z seniorami z Dziennego Domu Seniora „Wigor” i Klubu Seniorów „Złota Majówka” przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. 

 Tematem spotkań było przede wszystkim bezpieczeństwo osób starszych. Seniorzy dowiedzieli się jak bezpiecznie podróżować komunikacją miejską, a także jak zabezpieczyć się przed kradzieżami kieszonkowymi. Przedstawiono również tematykę związaną z profilaktyką chorób odkleszczowych, oraz o rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Mówiono o zagrożeniach jakie niosą kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz  jak się przed nimi chronić.  

Na zakończenie nawiązano do hasła Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Rodzina twój przyjazny świat” podkreślając rolę więzi międzypokoleniowych.  Dla seniorów wystąpiła młodzież z zespołu artystycznego „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach pod kierunkiem nauczyciela i wychowawcy p. Macieja Górskiego, którzy uatrakcyjnili te edukacyjne spotkania i wywołali radość i uśmiech na twarzy seniorów.