RODZINA TWÓJ BEZPIECZNY ŚWIAT

 

Dnia 9 czerwca 2017 w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się uroczyste podsumowanie XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zainicjowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego p. Agata Gałka Bernacka, Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Rodziny i Uzależnień p. Urszula Przygodzka, Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta Krępa, wicestarosta Powiatu Starachowickiego p. Marek Pawłowski, oraz zaproszeni goście. Inspekcję Sanitarną reprezentowała p. Ewa Dróżdż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach Wśród obecnych można było zobaczyć przedstawicieli Kuratorskiej Służby Sądowej, Komendy Powiatowe Policji, gminnych ośrodków pomocy społecznej, ale też szkół.

I jak to podczas podsumowań, było trochę radości i trochę wzruszeń, ale też wiele praktycznych informacji na temat rodziny. Na wstępie Pani starosta Danuta Krępa podkreśliła rolę rodziny zwracając uwagę iż każdy człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania. Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Starachowice wspólnie ze st.sierż. Agnieszką Staryczenkow z zespołu profilaktyki społecznej Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przedstawiły pokaz multimedialny obrazujący przeprowadzone działania w ramach XV ŚDP, które kierowano do różnych grup odbiorców tj. przedszkolaków, dzieci i młodzieży, seniorów i ogółu społeczeństwa. Spotkanie uatrakcyjniły występy młodzieży z Gimnazjum w Rudzie, z Gimnazjum w Pawłowie oraz pokaz artystyczny podopiecznych Prywatnego Ogniska Muzycznego pod przewodnictwem Anny Sitkowskiej z Wąchocka. 

Do pobrania: prezentacja.pptx