ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI 2018 KIERUNEK ZDROWIE

17 maja 2018 w ramach obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2018  asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach Agnieszka Pastuszka oraz policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej st.sierż. Anna Kroner  z Komendy Powiatowej policji  spotkały się z seniorami z Klubu Seniora „Złota Majówka” przy Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Tematem spotkania było przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych. 

Przedstawiono tematykę związaną z profilaktyką chorób odkleszczowych. Mówiono o zagrożeniach jakie niosą kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz jak się przed nimi chronić.  Seniorom przekazano wiadomości jak można  ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczami oraz jak usunąć kleszcza z ciała. W drugiej części wykładu przedstawiono prezentację „Znamię! Znam Je?” Czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”. Wystąpienie rozpoczęto od wyjaśnienia cech charakterystycznych dla czerniaka, omówiono czynniki mogące przyczynić się do rozwoju nowotworu skóry z uwzględnieniem jego wykrywania i rozpoznania. Seniorów zachęcono do samokontroli swojej skóry przedstawiając system ABCDE czerniaka. Następnie policjantka przypomniała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osób starszych wybierających się do lasu na spacery. Dawała wskazówki jak należy przygotować się do wyjścia w teren oraz jak zachować się w razie zabłądzenia. W dalszej części spotkania poruszyła tematykę przestępstw m.in. „na wnuczka", „na policjanta” oraz zagadnienia dotyczące nieuczciwych praktyk stosowanych na rynku usług i towarów dedykowanych osobom starszym, odbywających się w czasie różnego rodzaju pokazów, czy prezentacji podczas których seniorzy nakłaniani są do dokonywania zakupów towarów często w znacznie zawyżonej cenie. 

Na zakończenie  dla seniorów wystąpiła młodzież z zespołu artystycznego „Kameleon” z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach pod kierunkiem nauczyciela i wychowawcy p. Macieja Górskiego, którzy uatrakcyjnili te edukacyjne spotkania i wywołali radość i uśmiech na twarzy seniorów.