ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE 24 lipiec – 28 lipiec

Przez cały miniony tydzień asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  wspólnie z st.sierż. Agnieszką Staryczenkow z Komendy Powiatowej Policji prowadziły spotkania  edukacyjne w ramach Akcji Lato 2017, które organizowane są pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo…… nad wodą”.  Spotkania odbyły się w Ośrodku Obozowym „Lubianka” gdzie przebywają harcerze z Obozu „Dziki Zachód” z Nowej Dęby oraz Hufca Przysucha. W Kolejnym dniu spotkano się z dziećmi, które biorą udział w Akcji Lato zorganizowanej przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz w Szkółce Rzeźbiarskiej którą prowadzi Pan Kazimierz Kopeć artysta rzeźbiarz pracujący w Starachowickim Centrum Kultury. Jestem Ważny – godzina profilaktyki to kolejny cykl spotkań prowadzonych w Spółdzielczym Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Mówiono o niebezpieczeństwie, jakie niosą kleszcze i jak się przed nimi chronić. Dzieci dowiedziały się, jakie choroby są przenoszone przez kleszcze na człowieka oraz zdobyły wiedzę na temat bytowania i odżywiania się kleszczy. Pracownik Inspekcji Sanitarnej dał dzieciakom dużo cennych rad, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje, oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami. Omówiono zasady bezpiecznego opalania, przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV, oraz rozmawiano o zdrowym stylu życia, roli aktywności fizycznej i racjonalnym odżywianiu.  Do młodzieży i kadry  skierowano wykłady dotyczące zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków. Policjantka opowiadała jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz przestrzegała przed występującymi zagrożeniami, zarówno w ruchu drogowym jak i w domu. Uczestnicy otrzymywali, elementy odblaskowe, które poprawią ich widoczność na drodze, oraz ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”. Dzieci były bardzo zainteresowane prezentowaną tematyką, chętnie uczestniczyły w dyskusji i zadawały pytania.