O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE NA PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W STARACHOWICACH

4 sierpnia  2017 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Starachowice Agnieszka Pastuszka wspólnie ze st. sierż. Agnieszką Staryczenkow z Komendy Powiatowej Policji spotkały się z dziećmi na półkolonii zorganizowanej przez Urząd Miasta w Starachowicach we współpracy z Hufcem  ZHP Starachowice.

Dzieciom przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego oraz uświadomiono potrzebę dbania o własne zdrowie. Pracownik Inspekcji Sanitarnej przekazał dzieciom informacje jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje, oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami, które wywołują tzw. choroby brudnych rak”. Omówiono zasady bezpiecznego opalania, zasady bezpieczeństwa podczas upałów, przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV oraz tłumaczono jak ustrzec się przed ukąszeniem kleszcza i jak go bezpiecznie usunąć. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach podczas prowadzonej pogadanki zwrócił  uwagę na właściwe zachowania nad wodą, przechowywanie rzeczy wartościowych. Omówił bezpieczeństwo w czasie podróży oraz przestrzegał  przed występującymi zagrożeniami, zarówno ruchu drogowym jak i w domu. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem słuchali pogadanki i zadawali mnóstwo pytań. Wakacje wciąż trwają i działania edukacyjne prowadzone wspólnie z policją będą kontynuowane.