PROFILAKTYKA W 100-LECIE ODZYSKAIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

15 czerwca 2018 Prezydent Miasta Starachowice oraz Referat Polityki Senioralnej zorganizowali międzypokoleniowy piknik profilaktyczny (rowerowy i pieszy), do udziału w którym zaproszono przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Uczestnikami pikniku była społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach oraz seniorzy z Dziennego Domu Seniora Manhattan. Piknik rozpoczął się programem artystycznym związanym z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przygotowanym przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 im.mjr. Piwnika „Ponurego”. 

W części profilaktycznej odbyły się pogadanki przedstawione przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Nawiązano do akcji „Bezpieczne wakacje”, przekazując zebranym informacje dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych. Mówiono o zagrożeniach jakie niosą kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz jak się przed nimi chronić.  Uczestnikom przekazano wiadomości jak można  ograniczyć ryzyko kontaktu z kleszczami oraz jak usunąć kleszcza z ciała. Policjanci nawiązali do akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad…. wodą”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas zbliżających się wakacji. Przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV oraz przedstawiono zasady bezpiecznego opalania. Spotkanie było również doskonałą okazją aby przypomnieć i przestrzec młodych ludzi przed niebezpieczeństwem jakim są dopalacze.