ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE LATO W MIEŚCIE

W minionym tygodniu asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Starachowicach przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych w ramach Akcji Lato 2018.  Spotkania odbyły się w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Lubianka”  oraz w Spółdzielczym Klubie „Wanacja” . 

Mówiono o niebezpieczeństwie, jakie niosą kleszcze i jak się przed nimi chronić. Dzieci dowiedziały się, jakie choroby są przenoszone przez kleszcze na człowieka oraz zdobyły wiedzę na temat bytowania i odżywiania się kleszczy. Pracownik Inspekcji Sanitarnej dał dzieciakom dużo cennych rad, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje, oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami. Omówiono zasady bezpiecznego opalania, przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV, oraz rozmawiano o zdrowym stylu życia, roli aktywności fizycznej i racjonalnym odżywianiu. Do starszych uczestników wypoczynku skierowano pogadankę nt. zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków.  Przedstawiciele służb mundurowych tj. Komendy Powiatowej Policji  

i Straży Miejskiej przedstawili informacje jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, jak  wygląda prawidłowo oznaczone kąpielisko. Funkcjonariusze nawiązali  do akcji informacyjno -  edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad … wodą”. Uczestnicy otrzymali broszury edukacyjne pt. „Zdrowe i bezpieczne wakacje”, elementy odblaskowe, które poprawią ich widoczność na drodze, oraz ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”. Dzieci były bardzo zainteresowane prezentowaną tematyką, chętnie uczestniczyły w dyskusji i zadawały pytania.