ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE

Kolejne spotkania w ramach Akcji Lato 2018 odbyły się w Klubie Spółdzielczym „Wanacja” oraz na Kąpielisku „Piachy” w Starachowicach. O tym jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje mówili przedstawiciele: Inspekcji Sanitarnej, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Akcja informacyjno-edukacyjna odbywała się pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”. Skierowana była głównie do dzieci, młodzieży i osób dorosłych wypoczywających nad starachowickimi kąpieliskami. Miała ona na celu rozpropagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego opalania, postępowania podczas upałów oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków. Organizatorzy oprócz pogadanek edukacyjnych przygotowali dla uczestników gry, pokazy i zabawy z nagrodami, były także słodycze dla wszystkich uczestników zabawy.

Partnerzy akcji realizowanej w Starachowicach to:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Starachowicach

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach

Straż Miejska w Starachowicach