ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE LATO W MIEŚCIE

W minionym tygodniu asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka z PSSE Starachowice wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej ora Komendy Powiatowej Policji prowadzili cykl spotkań edukacyjnych w ramach Akcji Lato 2019.  Spotkania odbyły się w Klubie Spółdzielczym „Wanacja” oraz w Ośrodku Obozowym Lubianka gdzie przebywają harcerze z Hufca Grodzisk Mazowiecki.

Mówiono o niebezpieczeństwie, jakie niosą kleszcze i jak się przed nimi chronić. Dzieci dowiedziały się, jakie choroby są przenoszone przez kleszcze na człowieka oraz zdobyły wiedzę na temat bytowania i odżywiania się kleszczy. Pracownik Inspekcji Sanitarnej dał dzieciakom dużo cennych rad, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje, oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami. Omówiono zasady bezpiecznego opalania, przestrzegano przed nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV, oraz rozmawiano o zdrowym stylu życia, roli aktywności fizycznej i racjonalnym odżywianiu.  Do młodzieży i kadry  skierowano wykłady dotyczące zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków. Przekazano informacje  jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz przestrzegano przed występującymi zagrożeniami, zarówno w ruchu drogowym jak i w domu. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek i broszur oraz plakaty  dotyczące Kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają – Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.  Dzieci były bardzo zainteresowane prezentowaną tematyką, chętnie uczestniczyły w dyskusji i zadawały pytania.