ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE 2019

W ramach Akcji Lato 2019  asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach Agnieszka Pastuszka wspólnie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji sierż.sztab. Anną Kroner oraz st. sierż. Pawłem Kusiakiem przeprowadzili cykl spotkań edukacyjnych. Spotkania odbyły się w Szkółce Rzeźbiarskiej działającej przy Starachowickim Centrum Kultury w Starachowicach; Świetlicy Wiejskiej w Ratajach oraz na obozie harcerskim na Lubiance gdzie przebywają harcerze Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki z Pomiechówka. 

Wszystkie poświęcone były szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej i miały na celu podniesienie świadomości uczestników  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. Uczestników zapoznano z profilaktyką chorób „brudnych rąk”, chorób przenoszonych przez kleszcze i postępowaniem podczas upałów. Przekazywano również informacje jakimi zasadami trzeba się kierować, aby bezpiecznie i zdrowo spędzić czas wolny podczas wakacji. Przedstawiciele KPP nawiązywali do akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci minie bezpieczeństwo nad wodą”, podkreślając właściwe zachowania nad wodą, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie utonięć. Do starszych uczestników wypoczynku kierowano pogadanki nt. profilaktyki środków zastępczych – dopalaczy. Omówiono skutki zażywania środków odurzających i dopalaczy przez młodych ludzi. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych wynikających z zażywania środków odurzających. Mówiono również o sytuacjach w jakich młodzież najczęściej sięga po niedozwolone środki oraz celach, jakimi kierują się handlarze tych środków. Przestrzegano przed pokusami eksperymentowania i skutkami zażywania takich substancji. Zebranym przekazano informacje o trwającej i realizowanej przez służby Kampanii „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ” SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały edukacyjne tj: książeczki „Zdrowe i bezpieczne wakacje”, broszurki, ulotki, plany lekcji oraz odblaski.