ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE

Kolejne spotkania w ramach Akcji Lato 2019 przeprowadziły - asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  Agnieszka Pastuszka wraz z sierż. sztab. Anną Kroner z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Spotkania miały miejsce w Harcerskim Ośrodku Obozowym Lubianka gdzie przebywają Harcerze z Hufca ZHP Gorlice, Harcerze z Hufca ZHP Częstochowa oraz na placu rekreacyjnym Osiedla „Młynówka” gdzie odbyła się tzw. „Sportowa Środa” - impreza cyklicznie organizowana przez Spółdzielczy Dom Kultury SSM.

Spotkania poświęcone były szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej i miały na celu podniesienie świadomości uczestników  ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. Uczestników zapoznano z profilaktyką chorób „brudnych rąk”, chorób przenoszonych przez kleszcze i postępowaniem podczas upałów. Przekazywano również informacje jakimi zasadami trzeba się kierować, aby bezpiecznie i zdrowo spędzić czas wolny podczas wakacji. Przedstawiciele KPP nawiązywali do akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci minie bezpieczeństwo nad wodą”. Do starszych uczestników i rodziców skierowano pogadankę nt. profilaktyki środków zastępczych – dopalaczy. Omówiono skutki zażywania środków odurzających i dopalaczy przez młodych ludzi.  Przestrzegano przed pokusami eksperymentowania i skutkami zażywania dopalaczy. Zebranym przekazano informacje o trwającej i realizowanej przez służby Kampanii „NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ” SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY. Uczestnicy spotkań otrzymali materiały edukacyjne tj: książeczki „Zdrowe i bezpieczne wakacje”, broszurki, ulotki,  oraz odblaski.