Uroczyste zakończenie edukacyjnego projektu MZK

 

 „Pasażer zawsze bezpieczny”

Dnia 20 października 2012 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji  odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego przez cały rok projektu edukacyjnego pod hasłem „Pasażer zawsze bezpieczny”.  W ramach realizacji projektu odbył się cykl szkoleń, w których uczestniczył pracownik ds. PZiOZ . Prowadzono spotkania z różnymi grupami odbiorców od najmłodszych mieszkańców miasta poprzez młodzież i osoby dorosłe.  

Czytaj więcej...

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

Dnia 8 października  2012 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka w ramach organizowanego na terenie miasta programu pod hasłem „Pasażer zawsze bezpieczny „ spotkała się uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach.

Spotkanie miało na celu uświadomienie zasad bezpiecznej podróży z punktu widzenia sanitarnego. Przekazaliśmy młodzieży potrzebę  dbania o własne zdrowie i przestrzegania zdrowego stylu życia. Mówiono o utrzymaniu należytej higieny ciała, kształtowaniu umiejętności rozpoznawania czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie. Pracownik Inspekcji Sanitarnej przekazał młodzieży wiele cennych rad, jak zdrowo i bezpiecznie podróżować jak zachowywać się w środkach komunikacji miejskiej by uniknąć zakażeń groźnymi bakteriami, oraz dużo uwagi poświęcono profilaktyce antytytoniowej. 

Czytaj więcej...

KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU PASAŻER ZAWSZE BEZPIECZNY

Dnia 18 września 2012 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka w ramach organizowanego na terenie miasta programu pod hasłem „Pasażer zawsze bezpieczny „ spotkała się z osobami dorosłymi z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej oraz członkami z Polskiego Związku Niewidomych Koło w Starachowicach. 

Czytaj więcej...

„I PRZYSTANEK – PIERWSZA KLASA”

Dnia 25 września 2012 w Starachowickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne pod hasłem  „I PRZYSTANEK – PIERWSZA KLASA”, zorganizowane dla uczniów klas pierwszych ze szkół podstawowych z terenu miasta Starachowice.  I Przystanek „Pierwsza Klasa”, to impreza zorganizowana przez Urząd Miejski, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz Komendę Powiatową Policji z myślą o uczniach rozpoczynających naukę. W programie imprezy między innymi prezentacja klas pierwszych, występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, oraz pogadanki i konkursy na temat bezpieczeństwa w tym również bezpieczeństwa sanitarnego  i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Pasażer zawsze bezpieczny

Dnia 16 sierpnia 2012 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka w ramach organizowanego na terenie miasta programu pod hasłem „Pasażer zawsze bezpieczny „ spotkała się z dziećmi i młodzieżą objętymi nieobozową akcją letnią przez Hufiec ZHP. 

Czytaj więcej...