PROFILAKTYKA RAKA PIERSI W BURSIE ZSZ NR 1

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Kobiety mogą zrobić wiele, aby uniknąć nowotworu lub wcześnie go wykryć. Obecnie w większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi pozwala na całkowite wyleczenie. Warto pamiętać o regularnym wykonywaniu badań diagnostycznych piersi, takich jak mammografia czy USG, oraz – co najważniejsze - o samobadaniu piersi. Niestety, w Polsce nadal niewiele kobiet ma świadomość tego, iż właściwa profilaktyka oraz szybkie wykrycie raka piersi może uratować życie.

Z tego powodu niezwykle ważne są działania informacyjno - edukacyjne w tym obszarze. W związku z tym asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka na zaproszenie wychowawczyń Magdaleny Wolańskiej i Małgorzaty Lasek spotkała się z młodzieżą w bursie prowadząc zajęcia profilaktyczne. Celem spotkania było zwiększenie świadomości prozdrowotnej młodzieży oraz wyrobienie nawyku samobadania piersi. Młodzież otrzymała informacje na temat statystyk i czynników występowania nowotworu piersi oraz metod profilaktyki. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego zastosowanie samobadania piersi, wykonywanie badań USG oraz mammografii daje nam szansę wczesnego wykrycia niepokojących zmian oraz szybkiej interwencji leczenia. Na koniec miała miejsce dyskusja, dziewczęta zadawały pytania, wspólnie z wychowawczyniami przygotowały gazetkę tematyczną i utrwaliły zdobytą wiedzę w zorganizowanym quizie.