KOMUNIKAT

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Starachowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

Pozostałe sprawy mogą być kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

KOMUNIKAT

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Starachowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

Pozostałe sprawy mogą być kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Wyniki testów SARS-CoV-2

  Informacje o wynikach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 udzielane są

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 - 15.00

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Czytaj więcej...

Pracownik na kwarantannie – prawa, obowiązki, oświadczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje iż przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1758) wskazują dodatkowe kategorie osób, które są obejmowane kwarantanną z mocy samych przepisów – bez wystawienia decyzji przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

1) Osoby, które wjechały do Polski przekraczając granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę UE (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

2) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na wjazd do Polski (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

3) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na styczność ze źródłem zakażenia np. osobą zarażoną lub chorą (§ 5 ust. 1)

Czytaj więcej...