04 MAJA 2018 DNIEM WOLNYM OD PRACY

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 10 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 R. 

DZIEŃ 04 MAJA 2018 R. USTALA SIĘ DNIEM WOLNYM OD PRACY.

DZIEŃ 19 MAJA 2018 R. WYZNACZA SIĘ DNIEM PRACY.