KOMUNIKAT

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Starachowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

Pozostałe sprawy mogą być kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Starachowicach drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

KOMUNIKAT

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Starachowicach informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

Pozostałe sprawy mogą być kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sandomierzu drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Czytaj więcej...

Wyniki testów SARS-CoV-2

  Informacje o wynikach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 udzielane są

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 - 15.00

Pracownik na kwarantannie – prawa, obowiązki, oświadczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje iż przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1758) wskazują dodatkowe kategorie osób, które są obejmowane kwarantanną z mocy samych przepisów – bez wystawienia decyzji przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

1) Osoby, które wjechały do Polski przekraczając granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę UE (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

2) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na wjazd do Polski (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

3) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na styczność ze źródłem zakażenia np. osobą zarażoną lub chorą (§ 5 ust. 1)

Czytaj więcej...

Dane z powiatu starachowickiego, stan na 06.10.2020 r. godz. 12:00

- liczba osób objętych kwarantanną - 378 osób

- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym - 3 osoby

- liczba osób hospitalizowanych - 14 osób w tym 14 osób z potwierdzonym Covid 19

- ogólna liczba zakażonych / aktywne przypadki SARS-CoV-2  - 403/ 25

- liczba osób które wyzdrowiały - 361 osoby

- liczba zgonów (od początku epidemii) - 17

Wyniki testów SARS-CoV-2

  Informacje o wynikach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 udzielane są

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 - 15.00


 

Wyniki testów SARS-CoV-2

Informacje o wynikach testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 udzielane są

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 - 15.00 

 

 

Stan na dzień 31-05-2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że na dzień 31-05-2020 r.:

Liczba osób hospitalizowanych ogółem - 30

Liczba osób poddanych kwarantannie - 707

Liczba ozdrowieńców - 21

Liczba zgonów - 4

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Panująca aktualnie epidemia COVID-19 przyczynia się do zwiększonego zużycia środków ochronnych. Wprowadzony obowiązek zakrywania twarzy i zalecenie używania jednorazowych rękawiczek w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powodują również na terenie naszego powiatu nadmierne zanieczyszczenie przestrzeni publicznej tworzywami sztucznymi.    W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pragnie zwrócić uwagę na wzrastającą skalę powyższego problemu, wysuwając na pierwszy plan sprawy związane z utrzymaniem bieżącej czystości i porządku na terenach ulic, osiedli, parkingów czy też otoczenia sklepów. Ochronne rękawiczki porozrzucane przy sklepach, czy marketach to widok mało estetyczny, ale też groźny. Takie odpady stwarzają bowiem realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem. Odpady tego typu niesione przez wiatr trafiają również do kratek kanalizacyjnych, co może stać się poważnym problemem z powodu możliwości tworzenia zatorów i awarii sieci kanalizacyjnych, szczególnie jeśli będą miały miejsce ulewne opady deszczu.

          Aby wszelkie obostrzenia dotyczące środków ochronnych wykorzystywanych podczas zakupów miały jakikolwiek sens, musimy do nich podchodzić rozsądnie i z zasadami dobrego wychowania. Zużytymi rękawiczkami czy maseczkami w żadnym wypadku nie wolno zaśmiecać otoczenia.  Należy powstrzymać się od wrzucania ich do koszy przepełnionych,  w których nie ma już miejsca, albo pojemników bez pokrywy, z których wiatr  z łatwością je wywiewa i rozprzestrzenia po okolicznych terenach. Możemy też nosić ze sobą plastikowe i jednorazowe torebki, w których umieścimy zużyte rękawiczki, jeśli nie znajdziemy w pobliżu sklepu miejsca, żeby je wyrzucić. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Starachowicach zwraca się także z prośbą do władz samorządowych oraz poszczególnych administratorów osiedli o wzmożenie poprzez odpowiednie służby oraz wynajęte firmy komunalne  działań mających na celu utrzymanie dobrego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie powiatu, a przez to zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Zadbajmy o czystość i estetykę naszego otoczenia. Uczyńmy nasze gminy zadbanymi i przyjaznymi dla osób odwiedzających je, ale przede wszystkim dla nas samych.