Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020

1. Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020

https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

 2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

 3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020

 https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3