Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Panująca aktualnie epidemia COVID-19 przyczynia się do zwiększonego zużycia środków ochronnych. Wprowadzony obowiązek zakrywania twarzy i zalecenie używania jednorazowych rękawiczek w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powodują również na terenie naszego powiatu nadmierne zanieczyszczenie przestrzeni publicznej tworzywami sztucznymi.    W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pragnie zwrócić uwagę na wzrastającą skalę powyższego problemu, wysuwając na pierwszy plan sprawy związane z utrzymaniem bieżącej czystości i porządku na terenach ulic, osiedli, parkingów czy też otoczenia sklepów. Ochronne rękawiczki porozrzucane przy sklepach, czy marketach to widok mało estetyczny, ale też groźny. Takie odpady stwarzają bowiem realne zagrożenie zarażenia się koronawirusem. Odpady tego typu niesione przez wiatr trafiają również do kratek kanalizacyjnych, co może stać się poważnym problemem z powodu możliwości tworzenia zatorów i awarii sieci kanalizacyjnych, szczególnie jeśli będą miały miejsce ulewne opady deszczu.

          Aby wszelkie obostrzenia dotyczące środków ochronnych wykorzystywanych podczas zakupów miały jakikolwiek sens, musimy do nich podchodzić rozsądnie i z zasadami dobrego wychowania. Zużytymi rękawiczkami czy maseczkami w żadnym wypadku nie wolno zaśmiecać otoczenia.  Należy powstrzymać się od wrzucania ich do koszy przepełnionych,  w których nie ma już miejsca, albo pojemników bez pokrywy, z których wiatr  z łatwością je wywiewa i rozprzestrzenia po okolicznych terenach. Możemy też nosić ze sobą plastikowe i jednorazowe torebki, w których umieścimy zużyte rękawiczki, jeśli nie znajdziemy w pobliżu sklepu miejsca, żeby je wyrzucić. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   w Starachowicach zwraca się także z prośbą do władz samorządowych oraz poszczególnych administratorów osiedli o wzmożenie poprzez odpowiednie służby oraz wynajęte firmy komunalne  działań mających na celu utrzymanie dobrego stanu sanitarnego i porządkowego na terenie powiatu, a przez to zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Zadbajmy o czystość i estetykę naszego otoczenia. Uczyńmy nasze gminy zadbanymi i przyjaznymi dla osób odwiedzających je, ale przede wszystkim dla nas samych.