RAZEM PRZECIW DOPALACZOM

16 marca 2017 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Starachowicach asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wspólnie z sierżant Agnieszką Staryczenkow z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przeprowadziły spotkanie edukacyjne dla rodziców i  grona pedagogicznego. Spotkanie dotyczyło zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Podczas wykładu omówiono ogromną szkodliwość środków psychoaktywnych, wskazano najczęstsze przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, skutki zażywania dopalaczy oraz sygnały, na które należy zwrócić uwagę w zachowaniu dzieci pod kątem zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Ponadto omówiono postępowanie w przypadku zatrucia dopalaczami, konsekwencje prawne oraz miejsca, w których można znaleźć pomoc w tym zakresie. Zwrócono także uwagę na produkty służące do zażywania, porcjowania i ukrywania środków psychoaktywnych. Rodzicom Przekazano również wiedzę o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, produkcją czy też handlem narkotykami.