PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

16 marca w Bursie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyło się spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień, które poprowadziły  asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka oraz  st. sierżant Agnieszka Staryczenkow z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

 Przedstawiono wykład zatytułowany „Współczesne formy uzależnień”, omówiono objawy oraz mechanizmy uzależnienia. W trakcie trwania prelekcji poruszono kwestie związane z cyberprzemocą i uzależnieniem od komputera. Poruszono również kwestie dotyczące odpowiedzialności karnej, bezpiecznego poruszania się po stronach internetowych, anonimowości podczas korzystania z komunikatorów i portali z czatem. Ponadto wyświetlono przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną, na której obrazowano przykłady zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyberprzemoc.

Inicjatorkami zajęć w bursie były wychowawczynie p.Małgorzata Ślaska – Myszka oraz p. Magdalena Wolańska.