Konferencja profilaktyczno - edukacyjna

Dnia 23 listopada 2017 w Starachowickim Centrum Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka odbyła się konferencja profilaktyczno - edukacyjna, której organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, a współorganizatorem Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.  Hasło spotkania nie było przypadkowe, gdyż tylko wspólne działania pomogą nam zminimalizować skalę problemu, jakim są uzależnienia. Celem konferencji było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki, środki psychoaktywne czy leki kupowane powszechnie bez recepty.

W związku z podpisanym porozumieniem partnerskim Trójmiasto nad Kamienną” w konferencji udział wzięli: Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni. Dyrektorzy placówek nauczania i wychowania, nauczyciele, pedagodzy, oraz osoby, na co dzień pracujące w placówkach opiekuńczo wychowawczych z terenu trzech powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego.  Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i Komend Powiatowych w Starachowicach, Ostrowcu Św. i Skarżysku Kam, oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w Starachowicach z Komendantem. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Pan Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz Pan Wicestarosta Marek Pawłowski. 

Po części oficjalnej nastąpiła część edukacyjna, którą wg. zamieszczonego poniżej programu prowadzili zaproszeni wykładowcy tj.: 

1. „Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce i województwie świętokrzyskim w sprawie dopalaczy” – Ewa Ziemkiewicz – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach 

2, „Dopalacze - nowa twarz problemu społecznego” - Radosław Gruss - Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie

3. „Uzależnienia XXI wieku – podejście praktyczne” – Łukasz Niewczas certyfikowany specjalista terapii uzależnień KB ds. PN, terapeuta młodzieży– Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach 

4. Prezentacja walizki edukacyjnej do działań profilaktycznych – aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach 

5. „Leki OTC - zagrożenia czy fikcja” - Radosław Gruss - Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Olsztynie

6. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach – podinspektor Aleksy Hamera 

 

Konferencja uświadomiła uczestnikom, iż w pracy z młodzieżą najważniejsza jest edukacja, który by była skuteczna i miała sens osoby dorosłe pracujące z placówkach oświatowo wychowawczych muszą być wiarygodne i przekonywujące, czyli muszą mieć ogromną wiedzę nt. pokus współczesnego świata. Dlatego mamy nadzieję ze czas spędzony na konferencji „Razem Możemy Więcej” nie był  czasem straconym, a informacje, które zostały przekazane będą  wykorzystane w pełni. 

 

 

Opracowała Agnieszka Pastuszka 

Asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej 

PSSE Starachowice