RAZEM PRZECIW DOPALACZOM

Dnia 6 lutego 2019 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 6 w Starachowicach. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości młodzieży na temat środków psychoaktywnych „dopalaczy”. Podczas prelekcji uczniom przybliżono negatywny wpływ na organizm środków psychoaktywnych, poruszono tematykę dotyczącą odpowiedzialności prawnej i przepisów karnych w związku z posiadaniem i wprowadzaniem na rynek niedozwolonych środków. Omówiono również zagrożenia oraz skutki związane z zażywaniem dopalaczy przez młodych ludzi. Przedstawiono wykład zatytułowany „Taki z Ciebie Mocarz”. Funkcjonariusze KPP w Starachowicach zwrócili też szczególną uwagę na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.