RAZEM PRZECIW DOPALACZOM

13 lutego 2019 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wspólnie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach sierż. sztabowym Emilem Jarosem na zaproszenie pedagoga szkolnego p. Jolanty Pawlińskiej przeprowadzili spotkanie edukacyjne dla uczniów wszystkich klas I w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Spotkanie dotyczyło zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Omówiono skutki zażywania środków odurzających i dopalaczy przez młodych ludzi, wskazano, iż nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych wynikających z zażywania środków odurzających. Mówiono również o sytuacjach w jakich młodzież najczęściej sięga po niedozwolone środki oraz celach, jakimi kierują się handlarze tych środków. Zaprezentowano spoty edukacyjne integralnie związane z prezentowana tematyką. Funkcjonariusz KPP w Starachowicach zwrócił szczególną uwagę na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podkreślając, iż osoby handlujące "dopalaczami" traktowane są tak samo jak sprzedające narkotyki.