SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW PSSE

Dnia 6.03.2020 w Sali konferencyjnej PSSE odbyło się szkolenie dla pracowników.  Przedstawiono wykład multimedialny pt. Koronawirus 2019-nCoV(SARS-CoV-2) Covid 2. Zwrócono uwagę na budowę wirusa na jego zakaźność, śmiertelność. Przedstawiono porównanie wirusów w obrębie rodziny Coronovirdae. Omówiono aktualną sytuację epidemiologiczną zakażeń i zgonów, procedury postępowania w przypadkach zetknięcia się z osobą podejrzaną / chorą , oraz osobą powracającą z rejonów inwazyjnej transmisji wirusa. 

Wszyscy pracownicy zapoznali się z materiałami edukacyjnymi (GIS,PZH, MZ)   przekazywanymi w placówkach oraz numerem infolinii NFZ.