Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, schorzeń jelitowych i sporali.

SEKCJA MIKROBIOLOGII, PARAZYTOLOGII i DDD wykonuje:

1. Badanie kału w kierunku Salmonella i Shigella

    - osób zdrowych (nosicielstwo do książeczki zdrowia)

    - osób chorych

    - biegunek dziecięcych i osób dorosłych

2. Badania kału osób chorych w kierunku Campylobacter 

3. Badania kału osób chorych w kierunku Escherichia coli (EPEC, EHEC)

4. Badania skuteczności sterylizacji w urządzeniach sterylizacyjnych

 

 

Ze względu na ograniczenia w przyjmowaniu próbek do badań sanitarno-epidemiologicznych (nosicielstwo)

w okresie epidemii prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 274 55 93 wew. 32.

 

Jednocześnie informujemy, że opłaty za badania należy wykonywać wyłącznie przelewem na konto: 

 

NBP o/ o Kielce 71 1010 1238 0855 8622 3100 0000

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Starachowicach

ul. Złota 6, 27 - 200 Starachowice

(w treści przelewu należy dopisać badanie w kierunku SS i podać imię i nazwisko osoby badanej)

 W dniu przyjęcia pierwszej próby do badania wymagany jest wydruk z potwierdzeniem wpłaty na konto.

 

Przyjmowanie próbek do badań

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:40 - 10:00

 

Kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY - Sekcja Mikrobiologii, Parazytologii i DDD

ul. Złota 6

27 - 200 Starachowice

tel. 41 274 55 93 wew. 32 

Fax. 41 274 62 67 wew. 23