SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach

19 stycznia 2015r w III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów, którzy uczestniczą w realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość?”  - udział wzięło 30 osób. 

Przedstawiono wykład multimedialny zatytułowany „Dopalacze – spojrzenie śmierci w oczy”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek nt środków zastępczych tzw. dopalaczy. 

Czytaj więcej...

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ PCK


8 PAŹDZIERNIKA 2014 w Sali Konferencyjnej „Olimpia” UM Starachowice zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół prowadzących w placówkach szkolne koła PCK. Przedstawiono wykład multimedialny zatytułowany „Dopalacze – spojrzenie śmierci w oczy”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze „

Czytaj więcej...

DOPALACZE – IM WIĘCEJ WIESZ - TYM ŁATWIEJ SIĘ BRONISZ

27 października 2014 w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach zorganizowano cykl spotkań  edukacyjnych dla młodzieży. Przedstawiono wykład multimedialny dotyczący profilaktyki  uzależnień zatytułowany „Im więcej  wiesz – tym łatwiej się bronisz”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze „

Czytaj więcej...

RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY „ŻEGNAJ LATO”

   

Dnia 30 sierpnia 2014 pod patronatem Prezydenta Miasta , na Rynku w Starachowicach odbył się  Rodzinny Festyn Profilaktyczny pod hasłem „ Pożegnanie wakacji”, głównym organizatorem była Gmina Starachowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Starachowickie Centrum Kultury 

Czytaj więcej...