PROFILAKTYKA GRYPY

W dniach 25 i 26 styczeń 2013 w ramach działań związanych z profilaktyką grypy asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka spotkała się z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi podczas spotkań edukacyjnych podsumowujących Akcję Zima 2013 w mieście. 

 

Dnia 25 stycznia 2013 w kręgielni przy Krytej Pływalni odbyło się spotkanie skierowane do młodzieży.  Podkreślono iż najskuteczniejszą formą profilaktyki przeciwgrypowej są szczepienia oraz aby w sezonie jesienno – zimowym pamiętać o podstawowych zasadach higieny. Przypominano o myciu rąk po przyjściu ze szkoły, po  skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu posiłku, oraz po kichaniu i kasłaniu. Uczestnicy otrzymali ulotki edukacyjne dot. profilaktyki grypy z prośbą o zabranie do domu i przekazanie domownikom. 

W tym samym dniu podczas ogniska kończącego Akcję Zima 2013 spotkano się  z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Omówiono zasady profilaktyki grypy i rozdano ulotki edukacyjne.

Dnia 26 stycznia 2013 w Starachowickim Centrum Kultury podczas zabawy choinkowej zorganizowanej na zakończenie ferii asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka zwróciła się do osób dorosłych o przestrzeganie podstawowych zasad higieny w czasie kaszlu i kichania. Pogadanka dotyczyła informacji „Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych” 

W drugiej części spotkania działania skierowano do dzieci przedstawiono im następujące zasady postępowania :

1. Myj ręce

2. Zawsze używaj chusteczek higienicznych

3. Zużytą chusteczkę wrzuć do kosza na śmieci

4. Jeżeli nie masz chusteczek higienicznych zasłaniaj nas i usta oraz kichaj lub kasz w zgięcie łokciowe 

5. Zostań w domu kiedy jesteś chory. 

Rodzicom przekazano ulotki edukacyjne , a dla dzieci przeprowadzono konkurs wiedzy . 

Wszystkie spotkanie przeprowadzono wspólnie z aspirantem Januszem Kowalewskim z Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach, który  rozmawiał na temat bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego w okresie zimowym . Dzieci otrzymały również elementy odblaskowe, które poprawią ich widoczność na drodze a także książeczki informacyjne .