III edycja Konkursu „Szkoła wolna od używek” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do udziału w Konkursie „Szkoła wolna od używek” organizowanym w ramach programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Załączniki (pdf):

 

Regulamin Konkursu

Zał.1. Deklaracja uczestnictwa

Zał.2. Formularz zgłoszeniowy szkoly

Zał.3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

Zał.4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIA